Hovedfunksjoner

  • Velg eiendom eller prosjektets sjekkliste som skal utføres
  • Se tidligere utførte sjekklister på dette prosjekt
  • Velg en ny sjekkliste som skal utføres på valgte prosjekt
  • Utfør hvert punkt i sjekklisten og registrer status, en kommentar, ta et bilde mv.
  • Få kunden underskrift når sjekklisten er gjennomført og godkjent
  • Synkronisér den underskrevede sjekkliste til SuperOffice eller regnskapssystemet

Har du spørsmål til InProject?

Ring: 21 98 69 70

 

 

Gjør arbeidsdagen enklere for
dine teknikere og konsulenter

  • Enkelt å digitalisere servicebesøk og inspeksjoner
  • Unngå dobbeltregistrering av sjekklister
  • Ikke flere håndskrevne sjekklister, spar tid på servicebesøk og i regnskapsavdelingen 
  • Optimér ekspedisjonstiden av hvert servicebesøk

InProject enkle brukergrensesnitt sikrer, at alle teknikere eller konsulenter enkelt kan utfylle sjekklister.

Tidsbesparelsen er tydelig og kvaliteten av hver sjekkliste er høy, da usikkerheten ved håndskrevne sjekklister nå er eliminert.

InProject vil meget hurtig tilføre stor verdier til din virksomhet og gjøre arbeidsopplevelsen bedre.

Optimér ekspedisjonstiden av hvert servicebesøk